Harrastusavustus 2021

Fc LaPa ja Lappeenrannan kaupunki ovat tehneet vuodelle 2021 kumppanuussopimuksen, jonka perusteella seura voi jakaa  kaupungin myöntämää harrastusavustusta vähävaraisille perheille tai harkintansa mukaan tilapäisesti maksuvaikeusista kärsiville, alle 18-vuotiaille pelaajille.

Fc LaPan saama tuki on 1500 euroa, joka jaetaan kahdessa erässä kevät- ja syyskaudella.

Kriteerit harrastusavustuksen saamiseksi:

1.     Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias.

2.     Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus kumppanuus seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa, joka toimii Lappeenrannassa.

3.     Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa.

4.     Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella.

5.     Tuki voi olla enintään 50€/kk/lapsi ja enintään 600€/vuosi/lapsi.

6.     Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lpr kaupungin www –sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria.

7.     Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

8.     Harrastuksen järjestäjällä on oikeus tarkistaa tarvittaessa hakemuksessa ilmoitetut tulotiedot hakijalta.

Fc LaPa ry vastaa hakuprosessista ja siihen liittyvistä tietosuoja-asioista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

1. Avustuksen hakija

2. Vanhemman/avustuksen jättäjän yhteystiedot

3. Haettavan avustuksen kohdistus

Haen avustusta *

4. Taustatiedot ja perustelut

Käy ensin täyttämässä harrastusavustuslaskuri Lappeenrannan kaupungin sivuilla, osoitteessa https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustuslaskuri. Arviointilaskurin kaikkiin kenttiin on täydennettävä tieto. Mikäli muita tuloja ei ole, täytetään kenttään luku nolla (0)

Saako hakija harrastustoimintaan tukea toiselta yhdistykseltä tai muulta taholta? *
Hakija on tarkistanut oikeuden tukeen Lappeenrannan kaupungin nettisivuilla olevan harrastusavustuslaskurin perusteella ja on oikeutettu tukeen *

5. Tietojen luovuttaminen

Taloustiedot ovat salassa pidettäviä ja hakemuksen tiedot tulevat vain asiaa hoitavien tahojen tietoon. Joukkuemaksujen harrastusavustuksen maksatukseen liittyen, on välttämätöntä, että myös ko. joukkueen rahastonhoitajalle välitetään tieto tuesta. 

Sallin tietojen luovuttamisen joukkueen rahastonhoitajalle *

6. Allekirjoitus ja vakuutus

Lähettämällä hakemuksen vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun siihen, että antamani tiedot voidaan tarkistaa.