Joukkue

Abah Samson
Hammad Rodney
Huunonen Eetu
Karhu Niklas
Kiili Joona
Kohonen Ville
Odeh Alexander
Riikonen Janne
Saranpää Olavi
Turku Joonas

Toimihenkilöt