Joukkue

Haavisto Roope
Hirvonen Ville
Huttunen Eemeli
Karell Viljami
Kostiainen Aleksi
Mäntymaa Nooa
Nevalainen Luukas
Paakki Väinö

Toimihenkilöt