Arvot

SEURANA

 • Arvostamme omaa toimintaympäristöämme
 • Noudatamme lakeja ja määräyksiä
 • Toimintamme on avointa
 • Arvostamme kilpailevia seuroja ja heidän työtään
 • Pidämme säännöllistä yhteyttä pelaajien vanhempiin
 • Muistamme ja huomioimme arvokasta työtä tekeviä seuratoimijoita
 • Vastustamme kaikkea rasistista toimintaa

Seuratoiminnassa tämä näkyy siten, että:

 • Järjestämme toimintamme pääosin omalla toiminta-alueella
 • Hoidamme talouttamme vastuullisesti
 • Tiedotamme jäsenistöämme ja päivitämme nettisivuja säännöllisesti
 • Ratkaisemme ongelmat ja vaikeat tilanteetkin avoimesti
 • Järjestämme toimintaa yhdessä esim. päiväkotien, koulujen kanssa
 • Emme aktiivisesti rekrytoi pelaajia muista seuroista
 • Painotamme monipuolisen liikunnan tärkeyttä
 • Järjestämme monikulttuurista toimintaa

JOUKKUEENA

 • Korostamme ryhmänä toimimista
 • Arvostamme vastustajiamme
 • Annamme tukeamme oman seuran muille joukkueille
 • Pelaamme vastuullisesti sääntöjä noudattaen
 • Kunnioitamme erotuomariston päätöksiä
 • Hyväksymme sekä voiton että tappion
 • Olemme ylpeitä lajistamme ja seurastamme

Joukkueen toiminnassa tämä näkyy siten, että:

 • Harrastamme muutakin kuin jalkapalloa yhdessä
 • Pelaamme niin hyvin kuin osaamme
 • Emme arvostele tuomaristoa
 • Olemme valmiit sääntöjen puitteissa auttamaan tilapäisestä pelaajaongelmasta kärsivää seuran joukkuetta
 • Puhumme seurastamme myönteisesti

OHJAAJANA

 • Jaan peliaikaa oikeudenmukaisesti
 • Hyväksyn erilaisuuden pelaajissani
 • Kehitän pelaajieni vahvuuksia ja ohjaan ne joukkueen hyväksi
 • Korostan harjoittelussa ja pelaamisessa luovuutta ja taitoa
 • Pyrin tukemaan pelaajieni itsetunnon kasvamista
 • Ohjaan omalla esimerkilläni pelaajia terveisiin elämäntapoihin

Ohjaajan toiminnassa tämä näkyy siten, että:

 • Noudatan seuran ja Palloliiton valmennuslinjan suosituksia
 • Jaan vastuuta kaikille
 • Estän "erilaisten klikkien" syntymisen ja puutun välittömästi jos havaitsen esim. kiusaamista
 • Rohkaisen pelaajaa tekemään itsenäisiä ratkaisuja
 • En käytä pelaajien näkyvillä alkoholia, enkä tupakoi joukkueen tilaisuuksissa
 • Huolehdin itseni kehittämisestä

PELAAJANA

 • Arvostan joukkuetovereitani
 • Pelaan ja harjoittelen pelisääntöjä noudattaen
 • Kannan vastuun omasta tekemisestäni
 • Otan huomioon luonnon ja oman toimintaympäristömme
 • Käyttäydyn aina toisia kunnioittaen
 • Kehitän taitojani omatoimisella harjoittelulla
 • En käytä päihteitä enkä tupakoi
 • En pelaa tai harjoittele sairaana
 • Käytän sosiaalista mediaa toisia kunnioittavasti ja joukkueessa sovittujen sääntöjen mukaan (poissaoloilmoitukset yms.)

Pelaajan toiminnassa tämä näkyy siten, että:

 • En koskaan hauku kanssapelaajaani hänen virheistään
 • En hyväksy kiusaamista, enkä sellaiseen osallistu
 • Hyväksyn joukkueeseemme kaikki halukkaat pelitaidosta, kotimaasta tai ihonväristä riippumatta
 • Pyrin harjoittelulla niin taitavaksi että pärjään kentällä ilman väkivaltaisia otteita
 • Olen aktiivinen, huolehdin varusteistani ja ilmoitan jos en pääse tilaisuuksiin
 • Huolehdin lihashuollostani ja oikeasta ravitsemuksesta
 • En roskaa ja korjaan jätteeni. Huolehdin myös oman pelikenttämme kunnosta
 • En kiroile ja pyrin olemaan kohtelias
 • Pelaan pelipaikalla, jonka valmentaja on minulle osoittanut

VANHEMPANA

 • Kannustan ja tuen lastani
 • Noudatan joukkueen pelisääntöjä
 • Huolehdin, että lapseni mahdolliset poissaolot on joukkueen tiedossa
 • Huolehdin, että maksut on maksettu ajallaan
 • Osallistun kahvio- ja talkootoimintaan sekä kuljetuksiin
 • Annan valmentajalle työrauhan
 • En arvostele pelinohjaajien enkä tuomareiden toimintaa
 • Arvostan kaikkia pelaajia kentällä (myös vastustajia)

Vanhemman toiminnassa tämä näkyy siten, että:

 • huolehdin lapseni riittävästä ja oikeanlaisesta ravinnon saannista
 • huolehdin lapseni riittävästä levon määrästä
 • lapseni on ajoissa joukkueen tapahtumissa
 • lapsellani on tilanteen- ja sään mukaan oikea varustus

Fc LaPa ry                     

Y-tunnus:1811138-2

sposti:lapajuniorit@gmail.com

Postiosoite:

c/o Vesander

Vanha Happotie 2 b as 2

53900  LAPPEENRANTA