Turvallisuusohjeistus

Fc LaPa ry turvallisuusohjeistus

Sisällysluettelo

1. Turvallisuussuunnitelma

Pelaajat
Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym  
Katsojat
Ympäristö

2. Turvallisuusorganisaatio

Hallitus
Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja

3. Mahdolliset uhat

Häiriköinti
Turvallisuusuhka
Tapaturmat ja sairaudet

4. Hoitosuunnitelma

5. Erilaisten tapahtumien turvallisuus

Pelit ja turnaukset
Harjoitukset
Majoittuminen
Leirit, matkaturnaukset tai vastaavat tapahtumat
Muuta

6. Kenttien ja liikuntasalien turvallisuus


1 Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma koskee kaikkia Fc LaPan toimintoja.

Turvallisuussuunnitelmalla pyritään ennaltaehkäisemään tapaturmia ja vahinkoja. Ei-toivottujen tilanteiden sattuessa toimitaan nopeasti ja hallitusti selvittämällä ne. Tavoitteena on varautua äkillisiin tilanteisiin ennakkoon, kouluttautumalla, harjoittelemalla ja pitämällä toimintasuunnitelmaa ajan tasalla. Pyritään kuitenkin ennaltaehkäisyyn kaikissa yllättävissä tilanteissa pitämällä toimijoiden tiedot ja taidot ajan tasalla.

Turvallisuussuunnitelman kohteet
 Pelaajat
Pyritään tekemään toimintaympäristö kaikille tutuksi ja turvalliseksi. Huomioidaan vierailevat pelaajat omassa toimintaympäristössä ennaltaehkäisevällä informaatiolla.
Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym
Mahdollisessa onnettomuustilanteessa tai muussa häiriötilanteessa kaikkien toimihenkilöiden rooli on keskeinen yleisen turvallisuuden takaamisessa. Heitä tulee informoida ja heidän tulee informoida tilanteen kulusta ja valtuuttaa oman joukkueen ohjeistamiseen tarpeellisin toimenpitein ja tiedoin.

Katsojat
Seuran toimijoiden tulee antaa positiivinen kuva seuran toiminnasta ja tapahtumista; katsojat tulevat katsomaan pelitapahtumia ja viihtymään. Yleinen järjestys kentällä ja seuran toimintaympäristössä on tärkeää.

Toimintaympäristö
Harjoituspaikat, pelikentät, urheiluhallit sekä niiden lähiympäristöt (rakennukset, autot, ym.): Äkillisessä tilanteessa tulee mahdolliset vahingot pyrkiä estämään tai rajaamaan.

2 Turvallisuusorganisaatio
Hallitus
Hallitus vastaa siitä, että seuralla on ajan tasalla oleva turvallisuussuunnitelma.

Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja
Joukkueen tapahtumassa joukkueen johto ja huolto vastaavat tapahtuman toiminnan turvallisuudesta ja joukkue noudattaa seuran turvallisuussuunnitelmaa. Tapahtumassa on mukana aina kaksi aikuista ja mielellään yksi auto käytettävissä tarvittaessa. Joukkueen toimihenkilöillä mukana ensiaputarvikkeet, pelaajien vanhempien yhteystiedot sekä tiedossa ovat myös pelaajien mahdolliset allergiat ja sairaudet. Huoltaja ja valmentaja vastaavat yhdessä joukkueen ensiavusta sekä peli- ja harjoituspaikkojen turvallisuudesta.

Peliturvallisuudesta vastaa ensisijaisesti ottelun tuomari.

3 Mahdolliset uhat
Häiriköinti
yhden tai useamman henkilön häiriköintiin pyritään puuttumaan puhumalla, jos kenenkään läsnä olevan henkilön turvallisuus ei ole uhattuna. Häiriköiviä henkilöitä pyydetään poistumaan paikalta, tarvittaessa kutsutaan poliisi paikalle.


Turvallisuusuhka
osallistujien fyysinen turvallisuus on uhattuna, esim. väkivallan tai ilkivallan uhka, tulipalo tai kaasu- ja myrkytystilanteet. Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa:

- tee mahdollisimman nopea tilannearvio: mitä on tapahtunut/tapahtumassa
- estä lisäonnettomuudet tai uusien vaaratilanteiden syntyminen
- tarkista loukkaantuneet
- hälytä apua - hätänumero 112, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti
- tarvittaessa mahdollinen evakuointi
- ole rauhallinen ja toimi selkeästi ja määrätietoisesti
- opasta pelastuslaitos paikalle
- tulipalon sattuessa: yritä sammuttaa palo alkusammuttimella, sammutuspeitolla, tukahduttamalla tai vedellä, sulje ovet ja ikkunat, poistu ja poista muut palon välittömästä läheisyydestä

Tapaturmat ja sairaudet
Pelaajilla tulee olla oma henkilökohtainen vakuutus, joko palloliiton kautta tai oman vakuutusyhtiön kautta hankittu. Joukkueenjohtajat pyytävät todistukset vanhemmilta nähtäväksi kausittain, jos vakuutusta ei oteta palloliiton kautta.

Joukkueen tausta huolehtivat, että joukkueella on mukana ensiapulaukku. Vähimmäissisältö on kylmäpussi, haavanpuhdistusaine, haavansidontavälineet ja laastaria.

Pelimatkoilla sairaustapauksissa (esim. vatsatauti) on tärkeä mahdollisuuksien mukaan estää taudin tarttuminen muihin. Erityisesti turnausmatkoilla yleinen siisteys on tärkeää ennaltaehkäisyä. Käsien pesu ja henkilökohtaiset juomapullot on suotavaa olla.

Valmentajan ja huoltajan tulee tietää pelaajien allergiat ja muut sairaudet, jotka voivat aiheuttaa oireita ja ongelmia harjoitustilanteissa ja pelimatkoilla, sekä varmistaa, että pelaajalla on tarvittavat hoito-ohjeet ja lääkkeet mukana.

4 Hoitosuunnitelma

Hyvä ensihoito ja ensiapu on paranemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Ensihoito: kompressio eli puristus
kylmä - ei suoraan iholle
kohoasento - turvotusta laskemaan
kevennys - ei turhaa rasitusta
Jos kahden vuorokauden kuluessa vamma ei ole selvästi parempi, on hyvä hakeutua lääkäriin.
 

5. Erilaisten tapahtumien turvallisuus

Pelit ja turnaukset
Kotipeleissä ja järjestämissään turnauksissa seuralla ja järjestävällä joukkueella on vastuu pelin turvallisuudesta. Jos kyseessä on virallinen yleisötilaisuus (maksullinen), niin järjestyksenvalvojien lukumäärän määrää poliisi tapahtuman koon mukaan. Muut turvallisuusjärjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti Pelastuslaitoksen kanssa. Järjestyksenvalvojien tehtävä on ensisijaisesti vastata yleisön, pelaajien sekä toimitsijoiden turvallisuudesta.
Joukkueenjohtajien tulee huolehtia vieraspelitapahtumien turvallisuus järjestelyihin ja varmistaa ensiavun saatavuus.

Harjoitukset
Sisäharjoituksissa noudatetaan liikuntasalin omia sääntöjä, sisältäen turvallisuussäännöt. Ensimmäisissä harjoituksissa käydään läpi varauloskäytävät sekä harjoitellaan poistumista kyseisestä tilasta pelastautumisohjeissa määrätylle kokoontumispaikalle.
Ulkoharjoituksiin pätee samat säännöt kuin sisäharjoituksiin. On huomioitavaa myös keliolosuhteet.

Leirit, matkaturnaukset tai vastaavat tapahtumat
Noudatetaan yleiseltä osin seuran toimintatapoja ja turvallisuusohjeita. Alkoholia tai muita päihteitä, tulentekovälineitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden henkilöiden turvallisuuden ei saa ottaa mukaan/käyttää. Mikäli kiellettyjä tavaroita löydetään, toimitaan tarvittaessa: kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen joukkueen toimihenkilölle ja varoituksen antaminen, tarvittaessa pelaaja voidaan lähettää kotiin, jolloin kustannuksista vastaa aina pelaajan perhe.
Nämä säännöt koskevat kaikkia tapahtumassa mukana olevia seuran edustajia, toimihenkilöitä, pelaajia ja vanhempia.

Muuta
Mikäli seura/joukkue järjestää oheistapahtumia, esim. buffetin pito, on tarkistettava elintarvikkeiden asianmukainen säilytys ja kunto. Juomaveden ja astioiden puhtaudesta tulee huolehtia. Mikäli tilaisuudessa käytetään umpinaisessa myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa sopia käytännön järjestelyistä.

6. Kenttien ja liikuntasalien turvallisuus

Kenttien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti harjoitella ja pelata jalkapalloa. Lappeenrannan kaupunki vastaa kenttien kunnosta ja huollosta, jolloin vastuu niiden yleisestä turvallisuudesta kuuluu kaupungille.

​​​​​​​Tapahtuman turvallisuudesta (pelit ja harjoitukset) vastaa Fc LaPa turvallisuussuunnitelman ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Turvallisuusvaatimus koskee sekä pelaajia, toimihenkilöitä että katsojia. Lähellä ei saa olla asioita, jotka vaarantavat pelaajien tai katsojien turvallisuuden (työmaa, maantie, lahoja puita, jne.) Jos näitä turvallisuusuhkia ilmenee, on järjestävän joukkueen huomautettava tästä kenttävastaavalle ja päätettävä, voidaanko peli/harjoitukset viedä turvallisesti läpi.